Maria Buijen en per 1 september 2017 June de Groot zijn beide coördinator,verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, begeleiden de vrijwilligers van de vrouwen en hun kinderen, organiseren het twee-maandelijks overleg met het bestuur en ook met de vrijwilligers en doen de externe contacten. Zij zijn het beste bereikbaar op maandag en donderdag in het Harriet Tubman Huis.

Esther begeleidt een vrouw en haar kind. 

Rania begeleidt twee vrouwen en hun 2 kinderen. 

Harry, onze enige man bij de vrijwilligers werkt al sinds 2015 bij ons, heeft aanvankelijk geholpen met de fietsen voor iedereen in orde te maken en doet nu ook bijna alle klussen in huis.

Philippa begeleidt sinds augustus 2016 een vrouw en haar 2 kinderen.

 Ashilan begeleidt een vrouw en haar 4 kinderen sinds juli 2016.

We zoeken dringend nog 2 nieuwe vrijwilligers. Vrouwen die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met de coördinator (06-33082232  op maandag en donderdag of per email

Content ©2015 Harriet Tubman Huis. Alle rechten voorbehouden.