Coördinator
Hands on, bevlogen en assertief

 

De Organisatie

Het Harriet Tubman Huis (HTH) is een niet-gesubsidieerde stichting die tijdelijk onderdak biedt in Amsterdam Zuid-Oost aan vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen. De bewoonsters hebben nog geen verblijfsvergunning, maar zijn wel in procedure. Er wordt onderdak geboden met de duur vanaf een maand tot een half jaar, in de praktijk blijven de vrouwelijke vluchtelingen vaak langer. Uitgangspunt blijft dat het HTH gedurende de looptijd van de procedure een veilige thuissituatie kan bieden aan de vaak kwetsbare vrouwen en hun kinderen.

De stichting is overzichtelijk: men werkt met 7 vrijwilligers die de vluchtelingen en hun kinderen in de dagelijkse zaken begeleiden. Er zijn 2 coördinatoren

die gezamenlijk dit proces aansturen en verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting.

De bewoners van het  Harriet Tubman Huis zijn redelijk zelfstandige vrouwen, die in staat zijn veel van hun zaken zelf te regelen. Door omstandigheden zijn ze in een situatie terecht gekomen waarin zij afhankelijk zijn van derden voor onderdak, levensonderhoud en mentale steun. Het Harriet Tubman Huis biedt hen in die kwetsbaarheid een veilig onderdak en rust, maar wil hen tegelijkertijd zoveel mogelijk aanspreken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Omdat de opvang tijdelijk is moeten de vrouwen zich zoveel mogelijk voorbereiden op een toekomst waarin zij zich in Nederland of elders goed kunnen redden. Daarom stimuleert het Harriet Tubman Huis dat zij de Nederlandse taal en cultuur leren. Voor sommige bewoners geldt echter dat zij terug moeten naar hun land van herkomst. In zo’n geval proberen de vrijwilligers hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden in samenwerking met andere organisaties die daarin gespecialiseerd zijn.

Het bestuur van het Harriet Tubman Huis  zoekt een nieuwe coördinator voor minimaal 4 uur per week, wegens het afscheid van één van de huidige coördinatoren. De specifieke invulling van de functie zal in nauw overleg gaan met de tweede coördinator. De functie bestaat derhalve uit ongeveer de helft van onderstaande taken en kan flexibel worden ingevuld.

Content ©2015 Harriet Tubman Huis. Alle rechten voorbehouden.